Problemy eksploatacyjne kolektorów próżniowych typu heat pipe

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 20/11/2012   |   Czytano 4 451 razy

W kolektorach próżniowych typu heat pipe znajdują się 2 obiegi: tradycyjnie – układ czynnika grzewczego (glikolu) oraz obieg nośnika ciepła w samej rurce cieplnej (heat pipe). Wobec tego odporność na zamarzanie musi dotyczyć całej konstrukcji kolektora próżniowego tego typu, co pociąga za sobą konieczność zmiany standardów badania według normy EN 12975-2. W praktyce okazuje się […]

Ochrona instalacji solarnej przed zamarzaniem

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 03/10/2012   |   Czytano 4 230 razy

Ochrona instalacji solarnej przed zamarzaniem wynika zarowno ze sposobu jej eksploatacji i konserwacji, jak również z cech budowy kolektora słonecznego, czy też funkcji sterownika. Zamarznięcie instalacji solarnej następuje bardzo rzadko w praktyce, a żeby takie ryzyko wyeliminować, należy już wcześniej zadbać o optymalny do potrzeb dobór jej wielkości. Przewymiarowanie instalacji solarnej może prowadzić do przegrzewania […]

Porównanie kolektorów słonecznych

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 25/09/2012   |   Czytano 4 007 razy

Wybór kolektora słonecznego i całej instalacji solarnej to ważna decyzja pod względem finansowym. Korzystny koszt inwestycji przy zachowaniu wysokiej efektywności pracy instalacji solarnej pozwala maksymalnie skrócić okres zwrotu kosztów inwestycji. Wybór rodzaju kolektora to nie tylko decyzja pomiędzy zastosowaniem kolektora płaskiego lub próżniowego, ale także decyzja o wyborze dostawcy – producenta. Istotne jest zwrócenie uwagi […]

Temperatura pracy kolektora słonecznego

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 12/08/2012   |   Czytano 4 688 razy

Temperatura pracy kolektora słonecznego nie świadczy o jego sprawności pracy i wydajności cieplnej. Wyższa temperatura na wyjściu z kolektorów słonecznych uzyskiwana jest także poprzez obniżanie natężenia przepływu czynnika grzewczego. Szczególnie w przypadku niskoefektywnych typów kolektora słonecznego, producenci obniżają zalecane natężenia przepływu, aby podnieść temperaturę czynnika grzewczego na wyjściu z baterii kolektorów. Optymalne natężenie przepływu powinno nie zwiększać […]

Energia Promieniowania Słonecznego

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 07/07/2012   |   Czytano 3 880 razy

Energia Promieniowania Słonecznego (EPS) dostarcza energię, która jest wykorzystywana w sposób bezpośredni przez kolektory słoneczne, czy też ogniwa fotowoltaiczne. Z energii EPS korzystają w rzeczywistości także inne źródła ciepła. jak np. turbiny wiatrowe (powstawanie wiatru wskutek różnicy temperatury – oddziaływania promieniowania słonecznego), pompy ciepła (wykorzystanie ciepła gruntu, powietrza, wody), czy też kotły opalane biomasą (wzrost dzięki […]

Budowa próżniowego kolektora słonecznego

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 21/06/2012   |   Czytano 10 676 razy

Próżniowe kolektory słoneczne mogą posiadać różne konstrukcje. Jednak ich cechą wspólną jest zastosowanie próżni jako izolacji cieplnej, dla ograniczenia strat ciepła od absorbera do otoczenia kolektora słoneczego.  Jak się okazuje, nie zawsze kolektor próżniowy posiada wyższą sprawność od „tradycyjnego” kolektora płaskiego. Uzależnione to jest ściśle od jego budowy. Na jakie więc szczegóły konstrukcyjne należy zwracać […]