Energia Promieniowania Słonecznego

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 07/07/2012   |   Czytano 3 887 razy

Energia Promieniowania Słonecznego (EPS) dostarcza energię, która jest wykorzystywana w sposób bezpośredni przez kolektory słoneczne, czy też ogniwa fotowoltaiczne. Z energii EPS korzystają w rzeczywistości także inne źródła ciepła. jak np. turbiny wiatrowe (powstawanie wiatru wskutek różnicy temperatury – oddziaływania promieniowania słonecznego), pompy ciepła (wykorzystanie ciepła gruntu, powietrza, wody), czy też kotły opalane biomasą (wzrost dzięki procesom fotosyntezy). Jaki jest potencjał energii słonecznej dla wykorzystania przez kolektory słoneczne? Jakie parametry opisują tą energię i czy w Polsce panują korzystne warunki do jej pozyskiwania?