Ochrona instalacji solarnej przed zamarzaniem

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 03/10/2012   |   Czytano 4 241 razy

Ochrona instalacji solarnej przed zamarzaniem wynika zarowno ze sposobu jej eksploatacji i konserwacji, jak również z cech budowy kolektora słonecznego, czy też funkcji sterownika. Zamarznięcie instalacji solarnej następuje bardzo rzadko w praktyce, a żeby takie ryzyko wyeliminować, należy już wcześniej zadbać o optymalny do potrzeb dobór jej wielkości. Przewymiarowanie instalacji solarnej może prowadzić do przegrzewania i utraty przez czynnik grzewczy właściwości przeciwzamarzaniowych. Niektóre typy kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych mogą cechować się utrudnionym opróżnianiem z glikolu podczas stanu stagnacji, co naraża sam glikol na długotrwałe przegrzewanie. W ostatnim czasie poruszana jest także kwestia wrażliwości niektórych kolektorów próżniowych typu heat pipe na niskie temperatury.