Temperatura pracy kolektora słonecznego

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 12/08/2012   |   Czytano 4 719 razy

Temperatura pracy kolektora słonecznego nie świadczy o jego sprawności pracy i wydajności cieplnej. Wyższa temperatura na wyjściu z kolektorów słonecznych uzyskiwana jest także poprzez obniżanie natężenia przepływu czynnika grzewczego. Szczególnie w przypadku niskoefektywnych typów kolektora słonecznego, producenci obniżają zalecane natężenia przepływu, aby podnieść temperaturę czynnika grzewczego na wyjściu z baterii kolektorów. Optymalne natężenie przepływu powinno nie zwiększać nadmiernie temperatur roboczych, które zwiększają straty ciepła kolektora i obniżają jego sprawność.