Sprawność kolektora słonecznego

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 11/02/2012   |   Czytano 24 543 razy

Sprawność kolektora słonecznego oznacza w prostym ujęciu jaką wydajność cieplną (W/m2) wytwarza on chwilowo w odniesieniu do promieniowania słonecznego (W/m2). Jeżeli np. promieniowanie słoneczne wynosi 800 W/m2, a wydajność kolektora w tym samym momencie 600 W/m2, to jego sprawność wynosi 75%.
Sprawność kolektora jest wartością silnie zmienną w czasie i zależną od kilku czynników. Stałą wartością jest natomiast sprawność optyczna określająca cechy kolektora słonecznego – jaka część energii promieniowania słonecznego może być maksymalnie wykorzystana dla wytwarzania ciepła przez absorber. Wykres sprawności kolektora słonecznego pokazuje dokładnie jej wartość dla rożnych warunków pracy.