Najnowszy temat na Solarblog

Funkcja urlopowa ochrony instalacji solarnej

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 27/01/2014

Podczas nieobecności mieszkańców w domu, przy braku rozbioru ciepłej wody użytkowej, występują nadwyżki ciepła wytwarzanego w instalacji solarnej. Powoduje to przegrzewanie czynnika grzewczego oraz samych kolektorów słonecznych i elementów instalacji solarnej. Ochrona kolektorów słonecznych oraz całej instalacji solarnej przed przegrzewaniem zależy w pierwszej mierze od konstrukcji orurowania absorbera – zdolności do swobodnego usuwania czynnika grzewczego (glikolu) w początkowej fazie tzw. stanu stagnacji. Należy jednak dążyć do jak najdłuższego odbierania ciepła z kolektorów słonecznych, czemu służy m.in. funkcja urlopowa sterownika. Ochrona przed przegrzewaniem w ciągu dnia, polega na wydłużeniu czasu pracy pompy obiegu solarnego, co powoduje przegrzewanie wody użytkowej w podgrzewaczu (powyżej zadanej przez użytkowników standardowej wartości), ale zapewnia odbiór ciepła z kolektorów słonecznych. Ważną rolę spełnia z kolei chłodzenie nocne, gdy praca pompy obiegu solarnego powoduje odbiór ciepła z wody w podgrzewaczu i oddawanie go do otoczenia przez kolektory słoneczne. W ten sposób tworzy się miejsce do odbioru ciepła z kolektorów słonecznych w kolejnym dniu nieobecności mieszkańców w domu.Poprzednie tematy na Solarblog

Kolektor słoneczny stary i nowy – porównanie parametrów

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 17/12/2013   |   Czytano 354 razy

Kolektory słoneczne są urządzeniami obecnie szeroko znanymi. Na rynku polskim szczególnie intensywny rozwój w tej branży nastąpił w ostatnich latach. Jednak ich produkcja funkcjonuje na rynku europejskim już ponad 30 lat. Jedne z pierwszych kolektorów słonecznych produkowanych w latach 90-tych w Polsce przez firmę Hewalex, były przeznaczone na rynek austriacki. Zwiększont popyt na rynku polskim […]

Temperatura stagnacji kolektora słonecznego – niższa, czy wyższa?

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 15/11/2013   |   Czytano 201 razy

Temperatura stagnacji kolektora słonecznego określana jest czasem temperaturą postojową. To zarazem stan równowagi cieplnej kolektora słonecznego, w którym zyski ciepła od nasłonecznienia są równoważone przez straty ciepła do otoczenia. Sprawność kolektora słonecznego i jego wydajność cieplna w takim punkcie pracy jest zerowa (przecięcie się krzywej sprawności z osią poziomą różnicy temperatury między absorberem, a otoczeniem). Temperaturę […]

Kolektory płaskie i próżniowe w jednym budynku – porównanie pracy

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 18/10/2013   |   Czytano 182 razy

Kolektor płaski, czy próżniowy? Takie pytanie stawiane jest często przez inwestora – przyszłego użytkownika instalacji solarnej. Na rynku występuje znaczne zróżnicowanie pod względem cenowym i technicznym w segmencie kolektorów próżniowych. Możliwy jest więc zakup wysokosprawnych kolektorów próżniowych klasy „Premium”, jak i kolektorów próżniowych o sprawnościach pracy niższych w porównaniu do kolektorów płaskich. Ciekawe porównanie efektów […]

Wymiana glikolu w instalacji solarnej

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 28/09/2013   |   Czytano 361 razy

Glikol w instalacji solarnej spełnia ważną funkcję nie tylko przenoszenia ciepła, ale zapewnienia stabilnej pracy niezależnie od warunków – temperatury i ciśnienia w instalacji. Wymiana glikolu powinna następować przy utracie jego właściwości takich jak: temperatura krzepnięcia i odczyn pH. Ważnym parametrem jest rezerwa alkaliczna, która w praktyce świadczy o zdolności ochrony elementów instalacji przed korozją. […]

Zasady łączenia kolektorów słonecznych

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 29/08/2013   |   Czytano 360 razy

Podstawowym wymaganiem jakie należy spełnić przy łączeniu kolektorów słonecznych jest zapewnienie wymaganego natężenia przepływu czynnika grzewczego (glikolu) przez każdy z kolektorów. Należy przy tym zapewnić równomierność natężeń przepływu przez poszczególne kolektory, aby pracowały one w zbliżonych warunkach (nagrzewanie, oddawanie ciepła). W zależności od typu kolektora producent określa maksymalną ich ilość możliwą do połączenia w jednej […]