Najnowszy temat na Solarblog

Kolektory słoneczne czy fotowoltaika?

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 23/02/2015

Wykorzystanie energii słonecznej możliwe jest zarówno do wytwarzania ciepła, jak i energii elektrycznej. W budynkach mieszkalnych ciepło stanowi zazwyczaj 70-80% rocznego bilansu energetycznego, a więc uzyskanie oszczędności w budżecie domowym jest przede wszystkim dogodne do uzyskania na drodze ograniczenia zużycia ciepła.  Zastosowanie paneli fotowoltaicznych niezależnej od sieci energetycznej wymaga stosowania akumulatorów, jeśli nie energia nie jest zużywana na bieżąco. Ze względów ekonomicznych nie jest to jednak polecane rozwiązanie, z uwagi na praktyczne doświadczenie – wysokie koszty urządzeń przy kilku- kilkunastoletniej trwałości akumulatorów. Korzystne dla właściciela instalacji fotowoltaicznej może być oddawanie nadwyżek energii elektrycznej do sieci, jednak należy sobie zdawać sprawę z tego, że może się to wiązać z opodatkowaniem tak jak wprowadzono w roku 2014 np. w Niemczech czy Austrii. Opodatkowanie dotyczy tam także właścicieli instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Zastosowanie instalacji solarnej przekłada się wprost na obniżenie zużycia paliwa i skrócenie czasu pracy kotła grzewczego w domu. Dzięki temu obniża się niską emisję zanieczyszczeń, która jest głównym problemem większości miast i miejscowości w Polsce. Pod tym względem instalacja fotowoltaiczna nie odgrywa żadnej roli, gdyż nie skraca czasu pracy kotła grzewczego, a w skali globalnej nie stanowi istotnego udziału w produkcji energii elektrycznej w elektrowniach. W Niemczech gdzie udział fotowolatiki jest zauważalny w bilansie kraju, emisje CO2 w ostatnich latach wzrosły zamiast się obniżyć, ponieważ ze względu na nie przewidywalność pracy instalacji fotowoltaicznych (i elektrowni wiatrowych), nie jest możliwe wyłączanie z pracy elektrowni konwencjonalnych. Wybór rozwiązania – kolektory słoneczne, czy panele fotowoltaiczne musi następować z uwzględnieniem szeregu kryteriów technicznych i cenowych.Poprzednie tematy na Solarblog

Dobór instalacji solarnej do wspomagania ogrzewania

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 07/01/2015   |   Czytano 300 razy

Wspomaganie ogrzewania domu przez instalację solarną pozwala w standardowych systemach na pokrycie od 15 do 30% rocznych łącznych (woda użytkowa i ogrzewanie domu) potrzeb ciepła. Zalecanym standardem jest budowa domu niskoenergetycznego z systemem ogrzewania podłogowego. Wówczas efekty pracy będą zauważalne w rocznym bilansie cieplnym domu. Bardzo dobre rezultaty ekonomiczne uzyskują 3-systemowe instalacje solarne, w których […]

Opory przepływu w instalacji solarnej

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 14/11/2014   |   Czytano 546 razy

Odpowiednie natężenie przepływu w instalacji solarnej zapewnia uzyskiwanie zakładanej ilości ciepła oraz zdolność odpowietrzania układu. Zbyt wysoki opór przepływu komponentów instalacji solarnej, nie uwzględniony w doborze pompy obiegowej, może powodować obniżenie natężenia przepływu. W typowej małej instalacji solarnej główny udział w całkowitym oporze hydraulicznym odgrywa orurowanie instalacji oraz bateria kolektorów słonecznych.

Lakierowane pokrycia absorberów

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 27/08/2014   |   Czytano 589 razy

Pokrycia absorberów odpowiadają nie tylko za sprawność pracy kolektora słonecznego, ale także za trwałość, odporność na trudne warunki pracy i zachowanie parametrów w całym okresie minimum 20-letniej eksploatacji. Pokrycia lakierowane absorberów stosowane są od ponad 30 lat w produkcji kolektorów słonecznych. Co prawda zostały w znacznym stopniu zastąpione w ostatnich 15 latach przez powłoki czarnego […]

Odporność kolektora słonecznego na gradobicie

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 26/03/2014   |   Czytano 789 razy

Odporność kolektora słonecznego na gradobicie to jeden z istotniejszych aspektów eksploatacyjnych interesujący użytkownika instalacji solarnej. Kolektory podlegają (nieobowiązkowemu) testowi wytrzymałości na uderzenia zgodnie z normą PN-EN 12975-2. Symulacja gradobicia odbywa się z użyciem kul lodowych o średnicy 25 mm lub kulki stalowej o średnicy 33,3 mm. Kolektory są w wysokim stopniu odporne na uderzenia i […]

Absorbery basenowe do podgrzewania wody w basenie otwartym

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 15/02/2014   |   Czytano 831 razy

Absorbery basenowe stanowią korzystne cenowo i technicznie rozwiązanie dla podgrzewania wody w basenie otwartym. Koszt zakupu absorberów może być 2-3-krotnie niższy niż standardowych kolektorów słonecznych z przykryciem, podczas gdy sprawność pracy w korzystnych warunkach okresu letniego – porównywalna. Dodatkowo układ hydrauliczny ulega uproszczeniu, gdyż woda basenowa może przepływać bezpośrednio przez absorbery (brak konieczności stosowania dodatkowych […]