Elektroniczny pomiar natężenia przepływu w instalacji solarnej

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 18/06/2015   |   Czytano 5 410 razy

Pomiar natężenia przepływu w instalacji solarnej jest istotny dla dokonywania bilansów uzysków ciepła. Sterownik na podstawie informacji o przepływie może obliczać pozyskane w instalacji solarnej ciepło. Przy pomiarze mechanicznym przez rotametr, sterownik otrzymuje jedynie informację o nominalnym natężeniu przepływu, wprowadzoną podczas montażu i uruchomienia instalacji. Przy pomiarze elektronicznym, sterownik otrzymuje stale aktualizowaną informację o przepływie, na podstawie pomiarów wykonywanych przez przepływomierz elektroniczny. Pomiar elektroniczny zwiększa dokładność obliczania uzysków ciepła przy zmiennym natężeniu przepływu uzyskiwanym przez pompę obiegową o zmiennej wydajności. Pomiar elektroniczny pozwala także na bezpośrednią kontrolę obecności przepływu w układzie i sygnalizację ewentualnych nieprawidłowości w pracy.