Problemy eksploatacyjne kolektorów próżniowych typu heat pipe

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 20/11/2012   |   Czytano 4 493 razy

W kolektorach próżniowych typu heat pipe znajdują się 2 obiegi: tradycyjnie – układ czynnika grzewczego (glikolu) oraz obieg nośnika ciepła w samej rurce cieplnej (heat pipe). Wobec tego odporność na zamarzanie musi dotyczyć całej konstrukcji kolektora próżniowego tego typu, co pociąga za sobą konieczność zmiany standardów badania według normy EN 12975-2. W praktyce okazuje się bowiem, że standardowe testy z krótkotrwałym zamrażaniem obiegu kolektora, w przypadku rurek cieplnych nie odwzorowują warunków pracy, jakie mogą występować często przy długotrwale utrzymujących się niskich temperaturach zewnętrznych. Na problem ten zwrócił uwagę instytut TUV Rheinland, na podstawie wielu zgłoszeń uszkodzeń – pęknięć rurek cieplnych, jakie miały miejsce po zimie 2009/2010 roku. Podobne sytuacje zanotowano także w wielu innych krajach, a problem jest także coraz szerzej znany na rynku polskim. TUV Rheinland opracował propozycję modyfikacji normy EN 12975-2 pod kątem dostosowania badań wytrzymałościowych dla kolektorów próżniowych typu heat pipe. Sam mechanizm powstawania uszkodzeń rurek cieplnych polega najczęściej na kilkukrotnym w okresie paru lat, całkowitym zamarznięciu nośnika ciepła i deformacji rurki, aż do możliwości jej pęknięcia.