Certyfikat Solar Keymark – potwierdzenie jakości

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 18/01/2012   |   Czytano 7 758 razy

Certyfikat Solar Keymark potwierdza zgodność kolektora słonecznego z normą EN 12975. Dodatkowo jednak wprowadza się wymagania takie jak, systematyczne badanie jakości procesów produkcji w zakładzie produkcyjnym. Istotne jest także pobieranie przez przedstawiciela instytutu badawczego kolektora słonecznego do badania wprost z linii produkcyjnej, a nie przesyłanie go przez producenta do instytutu badawczego. Wszystkie certyfikaty są dostępne ogólnie w jednej bazie na stronie solarkeymark.org, co daje szansę porównywania kolektorów przez Klienta, czy też Fachowca.