Odporność kolektora słonecznego na gradobicie

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 26/03/2014   |   Czytano 4 175 razy

Odporność kolektora słonecznego na gradobicie to jeden z istotniejszych aspektów eksploatacyjnych interesujący użytkownika instalacji solarnej. Kolektory podlegają (nieobowiązkowemu) testowi wytrzymałości na uderzenia zgodnie z normą PN-EN 12975-2. Symulacja gradobicia odbywa się z użyciem kul lodowych o średnicy 25 mm lub kulki stalowej o średnicy 33,3 mm. Kolektory są w wysokim stopniu odporne na uderzenia i dopiero zwiększona skala zjawiska atmosferycznego jakim jest opad gradu, może zagrażać jego konstrukcji.