Funkcja urlopowa ochrony instalacji solarnej

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 27/01/2014   |   Czytano 6 496 razy

Podczas nieobecności mieszkańców w domu, przy braku rozbioru ciepłej wody użytkowej, występują nadwyżki ciepła wytwarzanego w instalacji solarnej. Powoduje to przegrzewanie czynnika grzewczego oraz samych kolektorów słonecznych i elementów instalacji solarnej. Ochrona kolektorów słonecznych oraz całej instalacji solarnej przed przegrzewaniem zależy w pierwszej mierze od konstrukcji orurowania absorbera – zdolności do swobodnego usuwania czynnika grzewczego (glikolu) w początkowej fazie tzw. stanu stagnacji. Należy jednak dążyć do jak najdłuższego odbierania ciepła z kolektorów słonecznych, czemu służy m.in. funkcja urlopowa sterownika. Ochrona przed przegrzewaniem w ciągu dnia, polega na wydłużeniu czasu pracy pompy obiegu solarnego, co powoduje przegrzewanie wody użytkowej w podgrzewaczu (powyżej zadanej przez użytkowników standardowej wartości), ale zapewnia odbiór ciepła z kolektorów słonecznych. Ważną rolę spełnia z kolei chłodzenie nocne, gdy praca pompy obiegu solarnego powoduje odbiór ciepła z wody w podgrzewaczu i oddawanie go do otoczenia przez kolektory słoneczne. W ten sposób tworzy się miejsce do odbioru ciepła z kolektorów słonecznych w kolejnym dniu nieobecności mieszkańców w domu.