Kolektory płaskie i próżniowe w jednym budynku – porównanie pracy

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 18/10/2013   |   Czytano 3 042 razy

Kolektor płaski, czy próżniowy? Takie pytanie stawiane jest często przez inwestora – przyszłego użytkownika instalacji solarnej. Na rynku występuje znaczne zróżnicowanie pod względem cenowym i technicznym w segmencie kolektorów próżniowych. Możliwy jest więc zakup wysokosprawnych kolektorów próżniowych klasy „Premium”, jak i kolektorów próżniowych o sprawnościach pracy niższych w porównaniu do kolektorów płaskich. Ciekawe porównanie efektów pracy instalacji solarnych w warunkach rzeczywistych, wykonano w roku 2004. Analizę pracy kolektorów płaskich i próżniowych przeprowadzono w budynku 2-rodzinnym, gdzie zastosowano zarówno kolektory płaskie, jak i próżniowe. Co prawda sprawność pracy w odniesieniu do powierzchni apertury była wyższa w przypadku kolektorów próżniowych, ale już w odniesieniu do powierzchni brutto – korzystniejsze efekty odnotowano dla kolektorów płaskich. Powierzchnia brutto jest istotna z uwagi na miejsce zabudowy dostępne na dachu budynku – szczególnie w instalacjach o wymaganych większych powierzchniach absorbera, przeznaczonych dla wspomagania ogrzewania. Kolektory płaskie w zupełności spełniły wymagania systemu przeznaczonego dla wspomagania ogrzewania, zapewniając także znacznie niższe koszty inwestycji w porównaniu do kolektorów próżniowych.