Wymiana glikolu w instalacji solarnej

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 28/09/2013   |   Czytano 9 720 razy

Glikol w instalacji solarnej spełnia ważną funkcję nie tylko przenoszenia ciepła, ale zapewnienia stabilnej pracy niezależnie od warunków – temperatury i ciśnienia w instalacji. Wymiana glikolu powinna następować przy utracie jego właściwości takich jak: temperatura krzepnięcia i odczyn pH. Ważnym parametrem jest rezerwa alkaliczna, która w praktyce świadczy o zdolności ochrony elementów instalacji przed korozją. Prostym wskaźnikiem tej cechy jest sam odczyn pH, który można w łatwy sposób sprawdzić testerem. Spadek pH świadczy o tym, że rezerwa alkaliczna obniża się, a glikol może nie posiadać już swoich początkowych właściwości antykorozyjnych. Rezerwę alkaliczną można jednak określić na drodze analizy chemicznej, stąd producenci glikoli wskazują na konieczność pełnego badania zwykle raz na 5 lat. Często wykonawcy decydują się wymieniać glikol po takim czasie, przy czym praktyka wskazuje, że instalacja solarna prawidłowo dobrana i eksploatowana (brak notorycznych przegrzewów) jest  stanie pracować znacznie dłużej z tym samym glikolem.