Zasady łączenia kolektorów słonecznych

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 29/08/2013   |   Czytano 4 343 razy

Podstawowym wymaganiem jakie należy spełnić przy łączeniu kolektorów słonecznych jest zapewnienie wymaganego natężenia przepływu czynnika grzewczego (glikolu) przez każdy z kolektorów. Należy przy tym zapewnić równomierność natężeń przepływu przez poszczególne kolektory, aby pracowały one w zbliżonych warunkach (nagrzewanie, oddawanie ciepła). W zależności od typu kolektora producent określa maksymalną ich ilość możliwą do połączenia w jednej baterii. Konstrukcja absorbera decyduje także o możliwości łączenia szeregowego kolektorów np. w nietypowych warunkach zabudowy.