Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Autor: Redakcja Solarblog   |    Data: 13/06/2012   |   Czytano 4 386 razy

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią coraz większy udział w bilansie potrzeb ciepła i energii domu jednorodzinnego. Im wyższy będzie jego standard energetyczny i niższe zarazem straty ciepła, tym większą część zajmie podgrzewanie wody użytkowej w całkowitych rocznych kosztach eksploatacji. W budynkach niskoenergetycznych i pasywnych, koszty podgrzewania c.w.u., przekraczają 20-30% kosztów ogólnych. Wynika to z faktu coraz niższych jednostkowych potrzeb cieplnych budynku, wobec stałych potrzeb ciepła dla wody użytkowej, uzależnionych od potrzeb mieszkańców. Szczególnie w okresie pozagrzewczym sprawność źródła ciepła może znacznie się obniżać i zarazem koszty podgrzewania wody będą znacząco rosnąć. Dotyczy to kotłów stojących (węglowych, olejowych, na drewno) o dużej pojemności wodnej, gdzie następują wysokie straty rozruchowe i postojowe (ciepło nie jest oddawane do instalacji grzewczej).

Instalacja solarna stanowi dla większości systemów atrakcyjne uzupełnienie, oferując najniższe koszty eksploatacji. Do jej pracy wykorzystuje się bowiem jedynie pracę pompy obiegowej o minimalnym poborze energii elektrycznej w porównaniu do innych tradycyjnych źródeł ciepła.